O kancelarii

Kancelaria komornika sądowego dąży do optymalizacji podejmowanych działań i skrócenia czasu podejmowanych czynności egzekucyjnych, cały czas dążymy do wprowadzania dostępnych udogodnień i korzystamy z systemów informatycznych wspomagających czynności komornika sądowego, wśród których są: